Информация за услуга

 • Услуга:
  • 788 Отпускане на целева помощ на лица с трайни увреждания за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство и преустройство на жилище.

   Лицата с увреждания имат право на целева помощ за преустройство на жилище или покупка на моторно превозно средство и/или неговото приспособяване.
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 48; чл. 50
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1