Информация за услуга

 • Услуга:
  • 781 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

   Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 27
 • Дата на заличаване:
  • 11.05.2018 г.