Информация за услуга

 • Услуга:
  • 779 Извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция

   Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности и съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането
 • На основание на:
  • Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 42
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1