Информация за услуга

 • Режим:
  • 769 Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

   Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 12
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1