Информация за услуга

 • Режим:
  • 768 Издаване на удостоверение за правоспособност на водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и на придружители на животни при транспортиране

   Издаване на удостоверение за правоспособност на водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и на придружители на животни при транспортиране
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 164
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1