Информация за услуга

 • Режим:
  • 704 Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти

   Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 278; чл. 288; чл. 330; чл. 342
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1