Информация за услуга

 • Режим:
  • 600 Издаване на разрешения за провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България

   Издаване на разрешения за провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България
 • На основание на:
  • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, ал. 3, т. 14
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1