Информация за услуга

 • Услуга:
  • 549 Отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо

   Отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 45
 • Дата на заличаване:
  • 11.05.2018 г.