Информация за услуга

 • Режим:
  • 502 Одобряване на бази за физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита

   Базите на физически и юридически лица се одобряват при започване на дейност по биологично изпитване на продукти за растителна защита
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за защита на растенията - чл. 74, чл. 75
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1