Информация за услуга

 • Режим:
  • 499 Издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели

   Издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 271, ал. 1
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1