Информация за услуга

 • Режим:
  • 491 Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни

   Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни
 • На основание на:
  • Закона за храните - чл. 15
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1