Информация за услуга

 • Режим:
  • 481 Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ

   Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 226
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1