Информация за услуга

 • Режим:
  • 370 Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове

   Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
 • На основание на:
  • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 17г
  • Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 23; чл. 24; чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1