Информация за услуга

 • Режим:
  • 370 Регистрация на лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове

   В регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове се вписват спортни федерации с издаден лиценз и спортни клубове - членове на лицензираните федерации
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 9, ал. 1, т. 1; чл. 16
   • Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 6
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1