Информация за услуга

 • Режим:
  • 354 Издаване на разрешение за изнасяне на животински и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

   Издаване на разрешение за изнасяне на животински и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 212
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1