Информация за услуга

 • Режим:
  • 285 Одобряване на малки промени от тип ІІ в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

   Одобряване на малки промени от тип ІІ в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 307
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1