Информация за услуга

 • Режим:
  • 274 Изплащане на обезщетение на собствениците на унищожени животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

   Изплащане на обезщетение на собствениците на унищожени животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 141
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1