Информация за услуга

 • Режим:
  • 273 Регистрация на собственици на животновъдни обекти

   Регистрация на собственици на животновъдни обекти
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 51
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1