Информация за услуга

 • Режим:
  • 272 Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС

   Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 7, ал. 2, т. 2; чл. 7, ал. 2, т. 3
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1