Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

   Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3
  • Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1, във връзка с
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.