Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка

   Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка
 • На основание на:
  • Закон за опазване на околната среда - чл. 95, ал. 3
  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4