Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност

   Издаване на разрешение за преместване на растителност
 • На основание на:
  • Закона за устройство на територията - чл. 62, ал. 10
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.