Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

   Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 88
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.