Информация за услуга

 • Режим:
  • 1908 Издаване на разрешения за използване на спортни обекти за провеждане на спортни прояви

   Издаване на разрешения за използване на спортни обекти за провеждане на спортни прояви
 • На основание на:
  • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 47б, ал. 7
  • Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрителите преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали - чл. 46, ал. 1
 • Дата на заличаване:
  • 08.05.2019 г.