Информация за услуга

 • Режим:
  • 1694 Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации

   Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на национални спортни организации
 • На основание на:
  • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, ал. 3, т. 12; чл. 17
  • Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 7, ал. 1
  • Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България - чл. 7
 • Дата на заличаване:
  • 08.05.2019 г.