Информация за услуга

 • Режим:
  • 1457 Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации

   Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни федерации по вид или сходни видове спорт, многоспортови федерации по обединяаващ принцип и федерации по военно-приложни спортове, включени в списъка по чл. 8 т. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, т. 12; чл. 22
   • Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - чл. 4
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1